INGENJÖRSJOBB
 genre labormarket 9

Foto: Unsplash (https://unsplash.com/)

Myndighet vill anställa i Stockholm

Publicerad 2022-12-09 03:43

Det är Stockholm som gäller för Försvarsmakten just nu. Kommunen är den i riket som en enskild instans i myndighetssverige söker flest civilingenjörer i. Och det är alltså Försvarsmakten som är myndigheten som är mest på hugget.

11, så många ingenjörer är Försvarsmakten ute efter i Stockholm för tillfället. Det är flest i en kommun, för en instans bland Sveriges myndigheter, detta enligt arbetsförmedlingen. Sett till antalet platsannonser som ligger ute, letar också Trafikverket och Finansinspektionen efter kunnig personal i Stockholm för tillfället.

De ingenjörer som eftersöks i Stockholm bland Sveriges myndigheter är i synnerhet de som har sitt fokus inom organisationsutveckling, el-tele och elkraft.

Försvarsmakten ingår bland statliga förvaltningsmyndigheter och håller till i Stockholm.

Källa: Arbetsförmedlingen. Data för antalet platsannonser för yrkesgrupper i Sverige, i detta fall för civilingenjörer.

CORONA
ARBETSMARKNAD
KLIMAT
BLÅLJUS
VÄLJARBAROMETER
NÖJE
SPORT