INGENJÖRSJOBB
 genre labormarket 7

Foto: Unsplash (https://unsplash.com/)

De söker kompetens i Stockholm

Publicerad 2022-12-09 03:43

Det är Stockholm som gäller för TNG Group för tillfället. Kommunen är den i Sverige som ett företag söker flest civilingenjörer i. Och det är alltså TNG Group som är företaget som är mest på hugget.

18, så många ingenjörer är TNG Group ute efter i Stockholm för tillfället. Det är flest i en kommun, för ett företag, detta enligt arbetsförmedlingen. Sett till antalet platsannonser som ligger ute, letar också Academic Work och Deloitte efter kunnig personal i Stockholm för tillfället.

De ingenjörer som eftersöks i Stockholm är i synnerhet de som har sitt fokus inom systemutveckling, anläggning och konstruktion och elektronik.

Det finns 1345 öppningar totalt sett i hela Sverige för civilingenjörer för tillfället.

Källa: Arbetsförmedlingen. Data för antalet platsannonser för yrkesgrupper i Sverige, i detta fall för civilingenjörer.

CORONA
ARBETSMARKNAD
KLIMAT
BLÅLJUS
VÄLJARBAROMETER
NÖJE
SPORT