INGENJÖRSJOBB
 genre labormarket 8

Foto: Unsplash (https://unsplash.com/)

Myndighet vill anställa i Stockholm

Publicerad 2022-12-08 03:34

Försvarsmakten koncentrerar sig på Stockholm. Man är den instans som söker flest civilingenjörer i myndighetssverige i en och samma kommun just nu.

11, så många ingenjörer är Försvarsmakten ute efter i Stockholm för tillfället. Det är flest i en kommun, för en instans i myndighetssverige, detta enligt arbetsförmedlingen. Sett till antalet platsannonser som ligger ute, letar också Trafikverket och Finansinspektionen efter kunnig personal i Stockholm för tillfället.

De ingenjörer som eftersöks i Stockholm bland myndigheterna är i synnerhet de som har sitt fokus inom organisationsutveckling, el-tele och elkraft.

Försvarsmakten ingår bland statliga förvaltningsmyndigheter och håller till i Stockholm.

Källa: Arbetsförmedlingen. Data för antalet platsannonser för yrkesgrupper i Sverige, i detta fall för civilingenjörer.

CORONA
ARBETSMARKNAD
KLIMAT
BLÅLJUS
VÄLJARBAROMETER
NÖJE
SPORT