INGENJÖRSJOBB
 genre labormarket 12

Foto: Unsplash (https://unsplash.com/)

Myndighet söker kompetens i Stockholm

Publicerad 2022-12-04 03:36

Försvarsmakten vänder blickarna mot Stockholm. Man är den instans som söker flest civilingenjörer i myndighetssverige i en och samma kommun just nu.

10, så många ingenjörer är Försvarsmakten ute efter i Stockholm för närvarande. Det är flest i en kommun, för en instans bland myndigheterna, detta enligt arbetsförmedlingen. Sett till antalet platsannonser som ligger ute, letar också Trafikverket och Finansinspektionen efter kunnig personal i Stockholm för tillfället.

De ingenjörer som eftersöks i Stockholm bland myndigheterna är i synnerhet de som har sitt fokus inom organisationsutveckling, elkraft och Finansekonom.

Försvarsmakten ingår bland statliga förvaltningsmyndigheter och har 21 000 anställda.

Källa: Arbetsförmedlingen. Data för antalet platsannonser för yrkesgrupper i Sverige, i detta fall för civilingenjörer.

CORONA
ARBETSMARKNAD
KLIMAT
BLÅLJUS
VÄLJARBAROMETER
NÖJE
SPORT