INGENJÖRSJOBB
 genre labormarket 10

Foto: Unsplash (https://unsplash.com/)

Ingenjörsbehov hos myndighet i Uppsala

Publicerad 2022-11-18 03:36

Det behövs civilingenjörer i Uppsala. Och det är Sveriges lantbruksuniversitet som är mest hungriga. Relaterat till antalet invånare i en kommun är den instans som söker flest i samma kommun bland myndigheterna.

Sveriges lantbruksuniversitet söker flest civilingenjörer i en kommun bland Sveriges myndigheter, sett till antalet invånare. Man vill anställa 4 personer. Näst flest på listan över myndigheter som söker flest ingenjörer i en kommun, sett till befolkningen, är Uppsala universitet som söker i Linköping.

Antalet invånare i Uppsala är 230 000.

Sveriges lantbruksuniversitet ingår bland statliga förvaltningsmyndigheter och har 3 500 anställda.

Källa: Arbetsförmedlingen. Data för antalet platsannonser för yrkesgrupper i Sverige, i detta fall för civilingenjörer.

CORONA
ARBETSMARKNAD
KLIMAT
BLÅLJUS
VÄLJARBAROMETER
NÖJE
SPORT