INGENJÖRSJOBB
 genre labormarket 9

Foto: Unsplash (https://unsplash.com/)

Myndighetssverige: Behoven allra störst hos Trafikverket

Publicerad 2022-09-17 03:22

Det är många som söker civilingenjörer för närvarande. Sett till arbetsförmedlingen är det Trafikverket som söker allra flest i Sverige, bland myndigheterna.

Det behövs 6 civilingenjörer inom Trafikverket. Så många platsannonser har myndigheten ute på arbetsförmedlingen för tillfället. Näst flest och tredje flest, i myndighetssverige, söker Statens geotekniska institut respektive Uppsala universitet.

Främst är det i Solna som Trafikverket letar ingenjörer, 5 stycken. Man letar även i Umeå och Härnösand. Vad är det för typ av ingenjörer Trafikverket försöker få tag på, då? Jo, ingenjörer inom väg- och vattenbyggnad men även dem inom anläggning och byggnadskonstruktion.

Trafikverket ingår bland statliga förvaltningsmyndigheter och har 7 400 anställda.

Källa: Arbetsförmedlingen. Data för antalet platsannonser för yrkesgrupper i Sverige, i detta fall för civilingenjörer.

CORONA
ARBETSMARKNAD
KLIMAT
BLÅLJUS
VÄLJARBAROMETER
NÖJE
SPORT