KOLDIOXID

Kraftigt lägre koldioxidnivåer än förra månaden

Publicerad 2022-08-01 03:00

Senaste månaden var det kraftigt högre koldioxidnivåer i atmosfären, globalt sett. Nu i augusti har andelen av denna växthusgas sjunkit.

Förra månaden hade vi en koldioxidhalt på 420,31 ppm i atmosfären. Denna månad låg värdet på 417,84 ppm. En liten minskning kan man konstatera.

Den allmänna trenden för koldioxidhalten håller i sig, sett till mätningar som gjorts sedan 1974. Det är en uppgång med ungefär 2,5 ppm per år.

Värdena följer ett årligt mönster med periodiska ökningar och minskningar. Därför är en jämförelse med samma månad föregående år intressant. Och jämfört med samma månad förra året ser vi en kraftig ökning i koldioxidhalten i atmosfären. Detta enligt Mauna Loa-observatoriet, på Hawaii, USA.

CORONA
ARBETSMARKNAD
KLIMAT
BLÅLJUS
VÄLJARBAROMETER
NÖJE
SPORT