KOLDIOXID

Kraftigt lägre koldioxidnivåer än förra månaden

Publicerad 2021-09-01 03:00

Senaste månaden var det mycket högre koldioxidnivåer i atmosfären, globalt sett. Nu i september har andelen av denna växthusgas minskat.

Förra månaden hade vi en koldioxidhalt på 415,62 ppm i atmosfären. Denna månad låg värdet på 413,9 ppm. En liten minskning kan man konstatera.

Den allmänna trenden för koldioxidhalten håller i sig, sett till mätningar som gjorts sedan 1974. Det är en uppgång med ungefär 2,5 ppm per år.

Värdena följer ett årligt mönster med periodiska ökningar och minskningar. Därför är en jämförelse med samma månad föregående år intressant. Och jämfört med samma månad förra året ser vi en kraftig ökning i koldioxidhalten i atmosfären. Detta enligt Mauna Loa-observatoriet, på Hawaii, USA.

CORONA
ARBETSMARKNAD
KLIMAT
BLÅLJUS
VÄLJARBAROMETER
NÖJE
SPORT