LUFTKVALITET
 genre climate 30

Foto: Unsplash (https://unsplash.com/)

Föroreningsfritt i Karlstad

Publicerad 2021-08-16 21:13

De senaste mätningarna av luftkvalitet i Karlstad visar att det är bra luft för närvarande.

14 grader och det är nästan mulet. Så ser förhållandena ut för närvarande i Karlstad. Luften i dessa trakter är bra. Detta enligt Airvisual. AQI, indexskalan för luftkvalitet, visar värdet 1.

Det är främst en av de fem mätpunkterna som sticker ut vid denna mätning, det är partiklar mindre än 2,5 mikrometer som förekommer mest i luften här.

Inga problem med att andas luften, frisk luft utan föroreningar eller besvärande halter av farliga ämnen.

Källa: Airvisual, luftkavlitetsanalys. Airvisual tolkar mängder av data och ger en analys av luften över hela världen. Man anger ett värde på en sexgradig skala där 1 är bra luft, 2 är okej, 3 är ohälsosam för vissa grupper, 4 är ohälsosam, 5 är mycket ohälsosam och 6 innebär farlig luft. (airvisual.com)

CORONA
ARBETSMARKNAD
KLIMAT
BLÅLJUS
VÄLJARBAROMETER
NÖJE
SPORT