LUFTKVALITET
 genre climate 16

Foto: Unsplash (https://unsplash.com/)

16 grader och inga föroreningar i Danderyd

Publicerad 2021-08-16 21:11

Aktuella luftkvalitetsmätningarna i Danderyd visar att det är bra luft för tillfället.

Det är 16 grader i Danderyd och det är nästan mulet. Luften i omgivningarna är bra. Så rapporterar Airvisual. AQI, indexskalan för luftkvalitet, visar värdet 1.

Det är främst en av de fem mätpunkterna som sticker ut vid denna mätning, det är partiklar mindre än 2,5 mikrometer som förekommer mest i luften här.

Det är inget som stör eller ter sig farligt för hälsan, man kan andas luften utan bekymmer.

Källa: Airvisual, luftkavlitetsanalys. Airvisual tolkar mängder av data och ger en analys av luften över hela världen. Man anger ett värde på en sexgradig skala där 1 är bra luft, 2 är okej, 3 är ohälsosam för vissa grupper, 4 är ohälsosam, 5 är mycket ohälsosam och 6 innebär farlig luft. (airvisual.com)

SENASTE NYTT
CORONA
ARBETSMARKNAD
KLIMAT
BLÅLJUS
VÄLJARBAROMETER
NÖJE
SPORT