LUFTKVALITET
 genre climate 31

Foto: Unsplash (https://unsplash.com/)

13 grader och inga föroreningar i Umeå

Publicerad 2021-08-16 21:13

Luftkvalitetsmätningar visar att det är bra luft i Umeå för närvarande.

Umeå vädermässigt för tillfället? Det är helt stjärnklart och 13 grader. Luften i omgivningarna är bra. Detta uppger Airvisual. AQI, luftkvalitetsindexskalan, visar värdet 1.

För att räkna ut index mäter man inom fem områden, och i detta fall är det partiklar mindre än 2,5 mikrometer som är mest framträdande här.

Man behöver inte bekymra sig över föroreningar, utan man kan göra vad man tänkt eller brukar.

Källa: Airvisual, luftkavlitetsanalys. Airvisual tolkar mängder av data och ger en analys av luften över hela världen. Man anger ett värde på en sexgradig skala där 1 är bra luft, 2 är okej, 3 är ohälsosam för vissa grupper, 4 är ohälsosam, 5 är mycket ohälsosam och 6 innebär farlig luft. (airvisual.com)

TAGGAR

CORONA
ARBETSMARKNAD
KLIMAT
BLÅLJUS
VÄLJARBAROMETER
NÖJE
SPORT