LUFTKVALITET
 genre climate 28

Foto: Unsplash (https://unsplash.com/)

14 grader och inga föroreningar i Enköping

Publicerad 2021-08-16 21:13

Siffrorna från de nya mätningarna av luftkvalitet visar att det är bra luft i Enköping.

14 grader och det regnar. Så ser förhållandena ut för tillfället i Enköping. Luften i dessa trakter är bra. Det visar siffror från Airvisual. AQI, luftkvalitetsindexskalan, visar värdet 1.

Partiklar mindre än 2,5 mikrometer är det mätområde som är mest signifikant här. Det är en av de fem mätpunkterna man använder sig av för att räkna ut index.

Det är inget som stör eller ter sig farligt för hälsan, man kan andas luften utan bekymmer.

Källa: Airvisual, luftkavlitetsanalys. Airvisual tolkar mängder av data och ger en analys av luften över hela världen. Man anger ett värde på en sexgradig skala där 1 är bra luft, 2 är okej, 3 är ohälsosam för vissa grupper, 4 är ohälsosam, 5 är mycket ohälsosam och 6 innebär farlig luft. (airvisual.com)

CORONA
ARBETSMARKNAD
KLIMAT
BLÅLJUS
VÄLJARBAROMETER
NÖJE
SPORT