LUFTKVALITET
 genre climate 27

Foto: Unsplash (https://unsplash.com/)

Bra luft och det regnar i Björklinge

Publicerad 2021-08-16 21:13

I Björklinge, visar nya luftkvalitetsmätningar, att det är bra luft för tillfället.

Det är 14 grader i Björklinge och det regnar. Luften i omgivningarna är bra. Det visar siffror från Airvisual. AQI, indexskalan för luftkvalitet, visar värdet 1.

Partiklar mindre än 2,5 mikrometer är det mätområde som är mest signifikant här. Det är en av de fem mätpunkterna man använder sig av för att räkna ut index.

Luften är utmärkt, inga ovanligt höga värden att bekymra sig över.

Källa: Airvisual, luftkavlitetsanalys. Airvisual tolkar mängder av data och ger en analys av luften över hela världen. Man anger ett värde på en sexgradig skala där 1 är bra luft, 2 är okej, 3 är ohälsosam för vissa grupper, 4 är ohälsosam, 5 är mycket ohälsosam och 6 innebär farlig luft. (airvisual.com)

CORONA
ARBETSMARKNAD
KLIMAT
BLÅLJUS
VÄLJARBAROMETER
NÖJE
SPORT