LUFTKVALITET
 genre climate 25

Foto: Unsplash (https://unsplash.com/)

Dålig luft i Luleå

Publicerad 2021-08-09 15:14

I Luleå, visar nya mätningar av luftkvalitet, att det är mycket ohälsosam luft för närvarande.

16 grader och det regnar. Så ser förhållandena ut för tillfället i Luleå. Ser man till luftkvaliteten är det mycket ohälsosamt i dessa trakter. Det visar siffror från Airvisual. Värdet är 4 på luftkvalitetsindexskalan, AQI.

Partiklar mindre än 2,5 mikrometer är det mätområde som är mest signifikant här. Det är en av de fem mätpunkterna man använder sig av för att räkna ut index.

De allra flesta behöver inte bekymra sig. Men extra känsliga personer kan påverkas av den nivå av partiklar som råder i luften.

Källa: Airvisual, luftkavlitetsanalys. Airvisual tolkar mängder av data och ger en analys av luften över hela världen. Man anger ett värde på en sexgradig skala där 1 är bra luft, 2 är okej, 3 är ohälsosam för vissa grupper, 4 är ohälsosam, 5 är mycket ohälsosam och 6 innebär farlig luft. (airvisual.com)

TAGGAR

SENASTE NYTT
CORONA
ARBETSMARKNAD
KLIMAT
BLÅLJUS
VÄLJARBAROMETER
NÖJE
SPORT