LUFTKVALITET
 genre climate 29

Foto: Unsplash (https://unsplash.com/)

Det är helt molnfritt och okej luft i Norrköping

Publicerad 2021-07-29 06:19

I Norrköping, visar nya mätningar av luftkvalitet, att det är okej luft för närvarande.

18 grader och det är helt molnfritt. Så ser förhållandena ut för närvarande i Norrköping. AQI, indexskalan för luftkvalitet, visar 2 i omgivningarna. Vilket innebär det är okej. Detta enligt Airvisual.

Det är främst en av de fem mätpunkterna som sticker ut vid denna mätning, det är partiklar mindre än 2,5 mikrometer som förekommer mest i luften här.

Luften är utmärkt, inga ovanligt höga värden att bekymra sig över.

Källa: Airvisual, luftkavlitetsanalys. Airvisual tolkar mängder av data och ger en analys av luften över hela världen. Man anger ett värde på en sexgradig skala där 1 är bra luft, 2 är okej, 3 är ohälsosam för vissa grupper, 4 är ohälsosam, 5 är mycket ohälsosam och 6 innebär farlig luft. (airvisual.com)

SENASTE NYTT
CORONA
ARBETSMARKNAD
KLIMAT
BLÅLJUS
VÄLJARBAROMETER
NÖJE
SPORT