LUFTKVALITET
 genre climate 21

Foto: Unsplash (https://unsplash.com/)

Här är luften bra

Publicerad 2021-07-29 06:17

För tillfället är det bra luft i Karlstad. Det visar de nya luftkvalitetsmätningarna.

17 grader och det är lite molnigt. Så ser förhållandena ut för tillfället i Karlstad. Ser man till luftkvaliteten är det bra i dessa trakter. Det meddelar Airvisual. Värdet är 1 på luftkvalitetsindexskalan, AQI.

Partiklar mindre än 2,5 mikrometer är det mätområde som är det som sticker ut mest här. Det är en av de fem mätpunkterna man använder sig av för att räkna ut index.

Det är inget som stör eller ter sig farligt för hälsan, man kan andas luften utan bekymmer.

Källa: Airvisual, luftkavlitetsanalys. Airvisual tolkar mängder av data och ger en analys av luften över hela världen. Man anger ett värde på en sexgradig skala där 1 är bra luft, 2 är okej, 3 är ohälsosam för vissa grupper, 4 är ohälsosam, 5 är mycket ohälsosam och 6 innebär farlig luft. (airvisual.com)

SENASTE NYTT
CORONA
ARBETSMARKNAD
KLIMAT
BLÅLJUS
VÄLJARBAROMETER
NÖJE
SPORT