LUFTKVALITET
 genre climate 6

Foto: Unsplash (https://unsplash.com/)

Här är luften okej

Publicerad 2021-07-28 21:13

I Björklinge, visar nya mätningar av luftkvalitet, att det är okej luft för närvarande.

18 grader och det regnar. Så ser förhållandena ut för närvarande i Björklinge. Luften i dessa trakter är okej. Det visar siffror från Airvisual. AQI, luftkvalitetsindexskalan, visar värdet 2.

Det är främst en av de fem mätpunkterna som sticker ut vid denna mätning, det är partiklar mindre än 2,5 mikrometer som förekommer mest i luften här.

Inga problem med att andas luften, frisk luft utan föroreningar och besvärande halter av farliga ämnen.

Källa: Airvisual, luftkavlitetsanalys. Airvisual tolkar mängder av data och ger en analys av luften över hela världen. Man anger ett värde på en sexgradig skala där 1 är bra luft, 2 är okej, 3 är ohälsosam för vissa grupper, 4 är ohälsosam, 5 är mycket ohälsosam och 6 innebär farlig luft. (airvisual.com)

SENASTE NYTT
CORONA
ARBETSMARKNAD
KLIMAT
BLÅLJUS
VÄLJARBAROMETER
NÖJE
SPORT