LUFTKVALITET
 genre climate 11

Foto: Unsplash (https://unsplash.com/)

20 grader och okej luft i Sundsvall

Publicerad 2021-07-28 21:13

Luftkvalitetsmätningar visar att det är okej luft i Sundsvall för närvarande.

Det är helt molnfritt i Sundsvall och termometern visar 20 grader. Luften i omgivningarna är okej. Så rapporterar Airvisual. AQI, luftkvalitetsindexskalan, visar värdet 2.

Partiklar mindre än 2,5 mikrometer är det mätområde som är det som sticker ut mest här. Det är en av de fem mätpunkterna man använder sig av för att räkna ut index.

Luften är utmärkt, inga förhöjda värden att bekymra sig över.

Källa: Airvisual, luftkavlitetsanalys. Airvisual tolkar mängder av data och ger en analys av luften över hela världen. Man anger ett värde på en sexgradig skala där 1 är bra luft, 2 är okej, 3 är ohälsosam för vissa grupper, 4 är ohälsosam, 5 är mycket ohälsosam och 6 innebär farlig luft. (airvisual.com)

SENASTE NYTT
CORONA
ARBETSMARKNAD
KLIMAT
BLÅLJUS
VÄLJARBAROMETER
NÖJE
SPORT