LUFTKVALITET
 genre climate 3

Foto: Unsplash (https://unsplash.com/)

Här är luften okej

Publicerad 2021-07-28 21:12

I Sollentuna, visar aktuella mätningar av luftkvalitet, att det är okej luft för tillfället.

19 grader och det regnar. Så ser förhållandena ut för närvarande i Sollentuna. Ser man till kvalitén på luften är det okej i dessa trakter. Det meddelar Airvisual. Värdet är 2 på luftkvalitetsindexskalan, AQI.

Det är främst en av de fem mätpunkterna som sticker ut vid denna mätning, det är partiklar mindre än 2,5 mikrometer som förekommer mest i luften här.

Luften är utmärkt, inga förhöjda värden att bekymra sig över.

Källa: Airvisual, luftkavlitetsanalys. Airvisual tolkar mängder av data och ger en analys av luften över hela världen. Man anger ett värde på en sexgradig skala där 1 är bra luft, 2 är okej, 3 är ohälsosam för vissa grupper, 4 är ohälsosam, 5 är mycket ohälsosam och 6 innebär farlig luft. (airvisual.com)

SENASTE NYTT
CORONA
ARBETSMARKNAD
KLIMAT
BLÅLJUS
VÄLJARBAROMETER
NÖJE
SPORT