LUFTKVALITET
 genre climate 31

Foto: Unsplash (https://unsplash.com/)

Partikelhalterna i Kungälv är låga

Publicerad 2021-07-22 06:18

Luftkvalitetsmätningar visar att det är bra luft i Kungälv för tillfället.

16 grader och det är lite molnigt. Så ser förhållandena ut för närvarande i Kungälv. AQI, indexskalan för luftkvalitet, visar 1 i omgivningarna. Vilket innebär det är bra. Så rapporterar Airvisual.

Det är främst en av de fem mätpunkterna som sticker ut vid denna mätning, det är marknära ozon som förekommer mest i luften här.

Luften är utmärkt, inga förhöjda värden att bekymra sig över.

Källa: Airvisual, luftkavlitetsanalys. Airvisual tolkar mängder av data och ger en analys av luften över hela världen. Man anger ett värde på en sexgradig skala där 1 är bra luft, 2 är okej, 3 är ohälsosam för vissa grupper, 4 är ohälsosam, 5 är mycket ohälsosam och 6 innebär farlig luft. (airvisual.com)

CORONA
ARBETSMARKNAD
KLIMAT
BLÅLJUS
VÄLJARBAROMETER
NÖJE
SPORT