LUFTKVALITET
 genre climate 24

Foto: Unsplash (https://unsplash.com/)

Bra att andas i Uppsala

Publicerad 2021-07-22 06:17

För närvarande är det bra luft i Uppsala. Det visar de nya luftkvalitetsmätningarna.

Uppsala vädermässigt för tillfället? Det är helt molnfritt och 15 grader. Luften i omgivningarna är bra. Så rapporterar Airvisual. AQI, luftkvalitetsindexskalan, visar värdet 1.

För att räkna ut index mäter man inom fem områden, och i detta fall är det partiklar mindre än 10 mikrometer som är mest framträdande här.

Inga problem med att andas luften, frisk luft utan föroreningar eller besvärande halter av farliga ämnen.

Källa: Airvisual, luftkavlitetsanalys. Airvisual tolkar mängder av data och ger en analys av luften över hela världen. Man anger ett värde på en sexgradig skala där 1 är bra luft, 2 är okej, 3 är ohälsosam för vissa grupper, 4 är ohälsosam, 5 är mycket ohälsosam och 6 innebär farlig luft. (airvisual.com)

CORONA
ARBETSMARKNAD
KLIMAT
BLÅLJUS
VÄLJARBAROMETER
NÖJE
SPORT