LUFTKVALITET
 genre climate 30

Foto: Unsplash (https://unsplash.com/)

Bra luft och det är helt molnfritt i Göteborg

Publicerad 2021-07-22 06:18

Siffrorna från aktuella mätningarna av luftkvalitet visar att det är bra luft i Göteborg.

Det är helt molnfritt i Göteborg och termometern visar 15 grader. Indexskalan för luftkvalitet, AQI, visar 1 i omgivningarna. Det betyder att det är bra. Detta uppger Airvisual.

Det är främst en av de fem mätpunkterna som sticker ut vid denna mätning, det är partiklar mindre än 2,5 mikrometer som förekommer mest i luften här.

Inga problem med att andas luften, frisk luft utan föroreningar eller besvärande halter av farliga ämnen.

Källa: Airvisual, luftkavlitetsanalys. Airvisual tolkar mängder av data och ger en analys av luften över hela världen. Man anger ett värde på en sexgradig skala där 1 är bra luft, 2 är okej, 3 är ohälsosam för vissa grupper, 4 är ohälsosam, 5 är mycket ohälsosam och 6 innebär farlig luft. (airvisual.com)

CORONA
ARBETSMARKNAD
KLIMAT
BLÅLJUS
VÄLJARBAROMETER
NÖJE
SPORT