LUFTKVALITET
 genre climate 13

Foto: Unsplash (https://unsplash.com/)

Partikelhalterna i Hågelbyleden är låga

Publicerad 2021-07-22 06:15

För tillfället är det bra luft i Hågelbyleden. Det visar de nya luftkvalitetsmätningarna.

17 grader och det är helt molnfritt. Så ser förhållandena ut för tillfället i Hågelbyleden. Ser man till kvalitén på luften är det bra i omgivningarna. Så rapporterar Airvisual. Värdet är 1 på indexskalan för luftkvalitet, AQI.

För att räkna ut index mäter man inom fem områden, och i detta fall är det partiklar mindre än 2,5 mikrometer som är mest framträdande här.

Inga problem med att andas luften, frisk luft utan föroreningar eller besvärande halter av farliga ämnen.

Källa: Airvisual, luftkavlitetsanalys. Airvisual tolkar mängder av data och ger en analys av luften över hela världen. Man anger ett värde på en sexgradig skala där 1 är bra luft, 2 är okej, 3 är ohälsosam för vissa grupper, 4 är ohälsosam, 5 är mycket ohälsosam och 6 innebär farlig luft. (airvisual.com)

CORONA
ARBETSMARKNAD
KLIMAT
BLÅLJUS
VÄLJARBAROMETER
NÖJE
SPORT