LUFTKVALITET
 genre climate 31

Foto: Unsplash (https://unsplash.com/)

Mycket ohälsosam luft i Luleå

Publicerad 2021-07-03 15:14

Siffrorna från de senaste luftkvalitetsmätningarna visar att det är mycket ohälsosam luft i Luleå.

Det är helt molnfritt i Luleå och termometern visar 24 grader. Indexskalan för luftkvalitet, AQI, visar 4 i dessa trakter. Det betyder att det är mycket ohälsosamt. Detta uppger Airvisual.

För att räkna ut index mäter man inom fem områden, och i detta fall är det partiklar mindre än 2,5 mikrometer som är mest framträdande här.

Denna nivå av partiklar i luften kan påverka personer som är extra känsliga. För de allra flesta innebär det ingen fara.

Källa: Airvisual, luftkavlitetsanalys. Airvisual tolkar mängder av data och ger en analys av luften över hela världen. Man anger ett värde på en sexgradig skala där 1 är bra luft, 2 är okej, 3 är ohälsosam för vissa grupper, 4 är ohälsosam, 5 är mycket ohälsosam och 6 innebär farlig luft. (airvisual.com)

TAGGAR

SENASTE NYTT
CORONA
ARBETSMARKNAD
KLIMAT
BLÅLJUS
VÄLJARBAROMETER
NÖJE
SPORT