LUFTKVALITET
 genre climate 10

Foto: Unsplash (https://unsplash.com/)

Inga föroreningar i Karlstad

Publicerad 2021-06-20 06:17

I Karlstad, visar aktuella luftkvalitetsmätningar, att det är bra luft för närvarande.

Det är nästan mulet i Karlstad och termometern visar 14 grader. AQI, indexskalan för luftkvalitet, visar 1 i omgivningarna. Vilket innebär det är bra. Det meddelar Airvisual.

Partiklar mindre än 2,5 mikrometer är det mätområde som är mest signifikant här. Det är en av de fem mätpunkterna man använder sig av för att räkna ut index.

Inga problem med att andas luften, frisk luft utan föroreningar eller besvärande halter av farliga ämnen.

Källa: Airvisual, luftkavlitetsanalys. Airvisual tolkar mängder av data och ger en analys av luften över hela världen. Man anger ett värde på en sexgradig skala där 1 är bra luft, 2 är okej, 3 är ohälsosam för vissa grupper, 4 är ohälsosam, 5 är mycket ohälsosam och 6 innebär farlig luft. (airvisual.com)

CORONA
ARBETSMARKNAD
KLIMAT
BLÅLJUS
VÄLJARBAROMETER
NÖJE
SPORT