LUFTKVALITET
 genre climate 17

Foto: Unsplash (https://unsplash.com/)

Det är nästan mulet och okej luft i Linköping

Publicerad 2021-06-20 06:18

I Linköping, visar färska mätningar av luftkvalitet, att det är okej luft för närvarande.

Det är 19 grader i Linköping och det är nästan mulet. Ser man till luftkvaliteten är det okej i dessa trakter. Så rapporterar Airvisual. Värdet är 2 på luftkvalitetsindexskalan, AQI.

För att räkna ut index mäter man inom fem områden, och i detta fall är det partiklar mindre än 2,5 mikrometer som är mest framträdande här.

Det är inget som stör eller ter sig farligt för hälsan, man kan andas luften utan bekymmer.

Källa: Airvisual, luftkavlitetsanalys. Airvisual tolkar mängder av data och ger en analys av luften över hela världen. Man anger ett värde på en sexgradig skala där 1 är bra luft, 2 är okej, 3 är ohälsosam för vissa grupper, 4 är ohälsosam, 5 är mycket ohälsosam och 6 innebär farlig luft. (airvisual.com)

CORONA
ARBETSMARKNAD
KLIMAT
BLÅLJUS
VÄLJARBAROMETER
NÖJE
SPORT