LUFTKVALITET
 genre climate 32

Foto: Unsplash (https://unsplash.com/)

Det är lite molnigt och okej luft i Hågelbyleden

Publicerad 2021-06-20 06:15

Siffrorna från de senaste luftkvalitetsmätningarna visar att det är okej luft i Hågelbyleden.

Det är 21 grader i Hågelbyleden och det lätt molnighet. Ser man till kvalitén på luften är det okej i omgivningarna. Så rapporterar Airvisual. Värdet är 2 på luftkvalitetsindexskalan, AQI.

Partiklar mindre än 2,5 mikrometer är det mätområde som är det som sticker ut mest här. Det är en av de fem mätpunkterna man använder sig av för att räkna ut index.

Det är inget som stör eller ter sig hälsovådligt, man kan andas luften utan bekymmer.

Källa: Airvisual, luftkavlitetsanalys. Airvisual tolkar mängder av data och ger en analys av luften över hela världen. Man anger ett värde på en sexgradig skala där 1 är bra luft, 2 är okej, 3 är ohälsosam för vissa grupper, 4 är ohälsosam, 5 är mycket ohälsosam och 6 innebär farlig luft. (airvisual.com)

CORONA
ARBETSMARKNAD
KLIMAT
BLÅLJUS
VÄLJARBAROMETER
NÖJE
SPORT