LUFTKVALITET
 genre climate 18

Foto: Unsplash (https://unsplash.com/)

Nästan partikelfritt i Norrköping

Publicerad 2021-06-20 06:19

I Norrköping, visar aktuella luftkvalitetsmätningar, att det är okej luft för närvarande.

Det är 18 grader i Norrköping och det är nästan mulet. Luftkvalitetsindexskalan, AQI, visar 2 i omgivningarna. Det betyder att det är okej. Det visar siffror från Airvisual.

För att räkna ut index mäter man inom fem områden, och i detta fall är det partiklar mindre än 2,5 mikrometer som är mest framträdande här.

Man behöver inte bekymra sig över föroreningar, utan man kan göra vad man tänkt eller brukar.

Källa: Airvisual, luftkavlitetsanalys. Airvisual tolkar mängder av data och ger en analys av luften över hela världen. Man anger ett värde på en sexgradig skala där 1 är bra luft, 2 är okej, 3 är ohälsosam för vissa grupper, 4 är ohälsosam, 5 är mycket ohälsosam och 6 innebär farlig luft. (airvisual.com)

CORONA
ARBETSMARKNAD
KLIMAT
BLÅLJUS
VÄLJARBAROMETER
NÖJE
SPORT