LUFTKVALITET
 genre climate 6

Foto: Unsplash (https://unsplash.com/)

Det lätt molnighet och okej luft i Stockholm

Publicerad 2021-06-20 06:16

Aktuella mätningarna av luftkvalitet i Stockholm visar att det är okej luft för närvarande.

Det är 21 grader i Stockholm och det lätt molnighet. AQI, indexskalan för luftkvalitet, visar 2 i omgivningarna. Vilket innebär det är okej. Så rapporterar Airvisual.

Partiklar mindre än 2,5 mikrometer är det mätområde som är mest signifikant här. Det är en av de fem mätpunkterna man använder sig av för att räkna ut index.

Det är inget som stör eller ter sig hälsovådligt, man kan andas luften utan bekymmer.

Källa: Airvisual, luftkavlitetsanalys. Airvisual tolkar mängder av data och ger en analys av luften över hela världen. Man anger ett värde på en sexgradig skala där 1 är bra luft, 2 är okej, 3 är ohälsosam för vissa grupper, 4 är ohälsosam, 5 är mycket ohälsosam och 6 innebär farlig luft. (airvisual.com)

CORONA
ARBETSMARKNAD
KLIMAT
BLÅLJUS
VÄLJARBAROMETER
NÖJE
SPORT