LUFTKVALITET
 genre climate 8

Foto: Unsplash (https://unsplash.com/)

19 grader och okej luft i Enköping

Publicerad 2021-06-20 06:17

Mätningar av luftkvalitet visar att det är okej luft i Enköping för tillfället.

19 grader och det är nästan mulet. Så ser förhållandena ut för tillfället i Enköping. AQI, luftkvalitetsindexskalan, visar 2 i dessa trakter. Vilket innebär det är okej. Det visar siffror från Airvisual.

Partiklar mindre än 2,5 mikrometer är det mätområde som är det som sticker ut mest här. Det är en av de fem mätpunkterna man använder sig av för att räkna ut index.

Inga problem med att andas luften, frisk luft utan föroreningar och besvärande halter av farliga ämnen.

Källa: Airvisual, luftkavlitetsanalys. Airvisual tolkar mängder av data och ger en analys av luften över hela världen. Man anger ett värde på en sexgradig skala där 1 är bra luft, 2 är okej, 3 är ohälsosam för vissa grupper, 4 är ohälsosam, 5 är mycket ohälsosam och 6 innebär farlig luft. (airvisual.com)

CORONA
ARBETSMARKNAD
KLIMAT
BLÅLJUS
VÄLJARBAROMETER
NÖJE
SPORT