LUFTKVALITET
 genre climate 2

Foto: Unsplash (https://unsplash.com/)

19 grader och okej luft i Norrtälje

Publicerad 2021-06-20 06:16

Luftkvalitetsmätningar visar att det är okej luft i Norrtälje för närvarande.

Norrtälje vädermässigt för närvarande? Det är nästan mulet och 19 grader. Indexskalan för luftkvalitet, AQI, visar 2 i dessa trakter. Det betyder att det är okej. Så rapporterar Airvisual.

Det är främst en av de fem mätpunkterna som sticker ut vid denna mätning, det är partiklar mindre än 2,5 mikrometer som förekommer mest i luften här.

Inga problem med att andas luften, frisk luft utan föroreningar och besvärande halter av farliga ämnen.

Källa: Airvisual, luftkavlitetsanalys. Airvisual tolkar mängder av data och ger en analys av luften över hela världen. Man anger ett värde på en sexgradig skala där 1 är bra luft, 2 är okej, 3 är ohälsosam för vissa grupper, 4 är ohälsosam, 5 är mycket ohälsosam och 6 innebär farlig luft. (airvisual.com)

CORONA
ARBETSMARKNAD
KLIMAT
BLÅLJUS
VÄLJARBAROMETER
NÖJE
SPORT