LUFTKVALITET
 genre climate 31

Foto: Unsplash (https://unsplash.com/)

Inga luftföroreningar i Västerås

Publicerad 2021-06-10 21:14

Aktuella mätningarna av luftkvalitet i Västerås visar att det är bra luft för närvarande.

18 grader och det är helt stjärnklart. Så ser förhållandena ut för närvarande i Västerås. Ser man till luftkvaliteten är det bra i dessa trakter. Det meddelar Airvisual. Värdet är 1 på indexskalan för luftkvalitet, AQI.

Det är främst en av de fem mätpunkterna som sticker ut vid denna mätning, det är partiklar mindre än 2,5 mikrometer som förekommer mest i luften här.

Man behöver inte bekymra sig över föroreningar, utan man kan göra vad man tänkt eller brukar.

Källa: Airvisual, luftkavlitetsanalys. Airvisual tolkar mängder av data och ger en analys av luften över hela världen. Man anger ett värde på en sexgradig skala där 1 är bra luft, 2 är okej, 3 är ohälsosam för vissa grupper, 4 är ohälsosam, 5 är mycket ohälsosam och 6 innebär farlig luft. (airvisual.com)

CORONA
ARBETSMARKNAD
KLIMAT
BLÅLJUS
VÄLJARBAROMETER
NÖJE
SPORT