LUFTKVALITET
 genre climate 32

Foto: Unsplash (https://unsplash.com/)

Inga luftföroreningar i Borås

Publicerad 2021-06-10 21:14

I Borås, visar färska mätningar av luftkvalitet, att det är bra luft för tillfället.

Det är 14 grader i Borås och det är helt stjärnklart. Ser man till luftkvaliteten är det bra i omgivningarna. Detta enligt Airvisual. Värdet är 1 på indexskalan för luftkvalitet, AQI.

Det är främst en av de fem mätpunkterna som sticker ut vid denna mätning, det är partiklar mindre än 2,5 mikrometer som förekommer mest i luften här.

Inga problem med att andas luften, frisk luft utan föroreningar eller besvärande halter av farliga ämnen.

Källa: Airvisual, luftkavlitetsanalys. Airvisual tolkar mängder av data och ger en analys av luften över hela världen. Man anger ett värde på en sexgradig skala där 1 är bra luft, 2 är okej, 3 är ohälsosam för vissa grupper, 4 är ohälsosam, 5 är mycket ohälsosam och 6 innebär farlig luft. (airvisual.com)

TAGGAR

CORONA
ARBETSMARKNAD
KLIMAT
BLÅLJUS
VÄLJARBAROMETER
NÖJE
SPORT