LUFTKVALITET
 genre climate 2

Foto: Unsplash (https://unsplash.com/)

Bra luft i Norrköping

Publicerad 2021-06-10 21:15

Mätningar av luftkvalitet visar att det är bra luft i Norrköping för närvarande.

Det är helt molnfritt i Norrköping och termometern visar 20 grader. Ser man till kvalitén på luften är det bra i dessa trakter. Så rapporterar Airvisual. Värdet är 1 på luftkvalitetsindexskalan, AQI.

För att räkna ut index mäter man inom fem områden, och i detta fall är det partiklar mindre än 2,5 mikrometer som är mest framträdande här.

Inga problem med att andas luften, frisk luft utan föroreningar eller besvärande halter av farliga ämnen.

Källa: Airvisual, luftkavlitetsanalys. Airvisual tolkar mängder av data och ger en analys av luften över hela världen. Man anger ett värde på en sexgradig skala där 1 är bra luft, 2 är okej, 3 är ohälsosam för vissa grupper, 4 är ohälsosam, 5 är mycket ohälsosam och 6 innebär farlig luft. (airvisual.com)

CORONA
ARBETSMARKNAD
KLIMAT
BLÅLJUS
VÄLJARBAROMETER
NÖJE
SPORT