LUFTKVALITET
 genre climate 30

Foto: Unsplash (https://unsplash.com/)

Det är helt molnfritt och okej luft i Sundsvall

Publicerad 2021-06-10 21:14

De senaste luftkvalitetsmätningarna i Sundsvall visar att det är okej luft för närvarande.

Är man på plats vet man sannolikt om det, är man på väg dit kan det vara bra att veta. Det är helt molnfritt och är 16 grader i Sundsvall för närvarande. AQI, indexskalan för luftkvalitet, visar 2 i omgivningarna. Vilket innebär det är okej. Det meddelar Airvisual.

Partiklar mindre än 2,5 mikrometer är det mätområde som är det som sticker ut mest här. Det är en av de fem mätpunkterna man använder sig av för att räkna ut index.

Inga problem med att andas luften, frisk luft utan föroreningar och besvärande halter av farliga ämnen.

Källa: Airvisual, luftkavlitetsanalys. Airvisual tolkar mängder av data och ger en analys av luften över hela världen. Man anger ett värde på en sexgradig skala där 1 är bra luft, 2 är okej, 3 är ohälsosam för vissa grupper, 4 är ohälsosam, 5 är mycket ohälsosam och 6 innebär farlig luft. (airvisual.com)

CORONA
ARBETSMARKNAD
KLIMAT
BLÅLJUS
VÄLJARBAROMETER
NÖJE
SPORT