LUFTKVALITET
 genre climate 21

Foto: Unsplash (https://unsplash.com/)

Här är luften bra

Publicerad 2021-06-10 21:12

I Södertalje, visar aktuella luftkvalitetsmätningar, att det är bra luft för tillfället.

Det är 17 grader i Södertalje och det är nästan stjärnklart. Luftkvalitetsindexskalan, AQI, visar 1 i omgivningarna. Det betyder att det är bra. Det meddelar Airvisual.

För att räkna ut index mäter man inom fem områden, och i detta fall är det partiklar mindre än 2,5 mikrometer som är mest framträdande här.

Inga problem med att andas luften, frisk luft utan föroreningar eller besvärande halter av farliga ämnen.

Källa: Airvisual, luftkavlitetsanalys. Airvisual tolkar mängder av data och ger en analys av luften över hela världen. Man anger ett värde på en sexgradig skala där 1 är bra luft, 2 är okej, 3 är ohälsosam för vissa grupper, 4 är ohälsosam, 5 är mycket ohälsosam och 6 innebär farlig luft. (airvisual.com)

CORONA
ARBETSMARKNAD
KLIMAT
BLÅLJUS
VÄLJARBAROMETER
NÖJE
SPORT