LUFTKVALITET
 genre climate 2

Foto: Unsplash (https://unsplash.com/)

Kungsholmen har okej luft och det är nästan stjärnklart

Publicerad 2021-05-13 21:11

För närvarande är det okej luft i Kungsholmen. Det visar de nya luftkvalitetsmätningarna.

Det är nästan stjärnklart i Kungsholmen och termometern visar 13 grader. Ser man till luftkvaliteten är det okej i omgivningarna. Det meddelar Airvisual. Värdet är 2 på luftkvalitetsindexskalan, AQI.

För att räkna ut index mäter man inom fem områden, och i detta fall är det partiklar mindre än 2,5 mikrometer som är mest framträdande här.

Man behöver inte oroa sig över föroreningar, utan man kan göra vad man tänkt eller brukar.

Källa: Airvisual, luftkavlitetsanalys. Airvisual tolkar mängder av data och ger en analys av luften över hela världen. Man anger ett värde på en sexgradig skala där 1 är bra luft, 2 är okej, 3 är ohälsosam för vissa grupper, 4 är ohälsosam, 5 är mycket ohälsosam och 6 innebär farlig luft. (airvisual.com)

CORONA
ARBETSMARKNAD
KLIMAT
BLÅLJUS
VÄLJARBAROMETER
NÖJE
SPORT