LUFTKVALITET
 genre climate 10

Foto: Unsplash (https://unsplash.com/)

Bra luft och det är helt stjärnklart i Karlstad

Publicerad 2021-05-13 21:13

I Karlstad, visar aktuella mätningar av luftkvalitet, att det är bra luft för tillfället.

17 grader och det är helt stjärnklart. Så ser förhållandena ut för närvarande i Karlstad. AQI, luftkvalitetsindexskalan, visar 1 i dessa trakter. Vilket innebär det är bra. Det meddelar Airvisual.

För att räkna ut index mäter man inom fem områden, och i detta fall är det partiklar mindre än 2,5 mikrometer som är mest framträdande här.

Det är inget som stör eller ter sig hälsovådligt, man kan andas luften utan bekymmer.

Källa: Airvisual, luftkavlitetsanalys. Airvisual tolkar mängder av data och ger en analys av luften över hela världen. Man anger ett värde på en sexgradig skala där 1 är bra luft, 2 är okej, 3 är ohälsosam för vissa grupper, 4 är ohälsosam, 5 är mycket ohälsosam och 6 innebär farlig luft. (airvisual.com)

CORONA
ARBETSMARKNAD
KLIMAT
BLÅLJUS
VÄLJARBAROMETER
NÖJE
SPORT