LUFTKVALITET
 genre climate 8

Foto: Unsplash (https://unsplash.com/)

Björklinge har okej luft

Publicerad 2021-05-13 21:13

Siffrorna från de nya mätningarna av luftkvalitet visar att det är okej luft i Björklinge.

Björklinge vädermässigt för tillfället? Det är växlande molnighet och 15 grader. Ser man till kvalitén på luften är det okej i omgivningarna. Det meddelar Airvisual. Värdet är 2 på luftkvalitetsindexskalan, AQI.

Det är främst en av de fem mätpunkterna som sticker ut vid denna mätning, det är partiklar mindre än 2,5 mikrometer som förekommer mest i luften här.

Man behöver inte oroa sig över föroreningar, utan man kan göra vad man tänkt eller brukar.

Källa: Airvisual, luftkavlitetsanalys. Airvisual tolkar mängder av data och ger en analys av luften över hela världen. Man anger ett värde på en sexgradig skala där 1 är bra luft, 2 är okej, 3 är ohälsosam för vissa grupper, 4 är ohälsosam, 5 är mycket ohälsosam och 6 innebär farlig luft. (airvisual.com)

CORONA
ARBETSMARKNAD
KLIMAT
BLÅLJUS
VÄLJARBAROMETER
NÖJE
SPORT