LUFTKVALITET
 genre climate 32

Foto: Unsplash (https://unsplash.com/)

Okej luft i Danderyd

Publicerad 2021-05-13 21:11

I Danderyd, visar aktuella mätningar av luftkvalitet, att det är okej luft för tillfället.

Det är nästan stjärnklart i Danderyd och termometern visar 13 grader. Luften i dessa trakter är okej. Det meddelar Airvisual. AQI, luftkvalitetsindexskalan, visar värdet 2.

För att räkna ut index mäter man inom fem områden, och i detta fall är det partiklar mindre än 2,5 mikrometer som är mest framträdande här.

Luften är utmärkt, inga förhöjda värden att bekymra sig över.

Källa: Airvisual, luftkavlitetsanalys. Airvisual tolkar mängder av data och ger en analys av luften över hela världen. Man anger ett värde på en sexgradig skala där 1 är bra luft, 2 är okej, 3 är ohälsosam för vissa grupper, 4 är ohälsosam, 5 är mycket ohälsosam och 6 innebär farlig luft. (airvisual.com)

CORONA
ARBETSMARKNAD
KLIMAT
BLÅLJUS
VÄLJARBAROMETER
NÖJE
SPORT