LUFTKVALITET
 genre climate 14

Foto: Unsplash (https://unsplash.com/)

Borås har bra luft och det är dimmigt

Publicerad 2021-05-13 21:14

Mätningar av luftkvalitet visar att det är bra luft i Borås för tillfället.

Borås vädermässigt för närvarande? Det är dimmigt och 11 grader. Luften i omgivningarna är bra. Detta enligt Airvisual. AQI, luftkvalitetsindexskalan, visar värdet 1.

För att räkna ut index mäter man inom fem områden, och i detta fall är det partiklar mindre än 2,5 mikrometer som är mest framträdande här.

Man behöver inte bekymra sig över föroreningar, utan man kan göra vad man tänkt eller brukar.

Källa: Airvisual, luftkavlitetsanalys. Airvisual tolkar mängder av data och ger en analys av luften över hela världen. Man anger ett värde på en sexgradig skala där 1 är bra luft, 2 är okej, 3 är ohälsosam för vissa grupper, 4 är ohälsosam, 5 är mycket ohälsosam och 6 innebär farlig luft. (airvisual.com)

TAGGAR

CORONA
ARBETSMARKNAD
KLIMAT
BLÅLJUS
VÄLJARBAROMETER
NÖJE
SPORT