LUFTKVALITET
 genre climate 9

Foto: Unsplash (https://unsplash.com/)

Uppsala har 15 grader och okej luft

Publicerad 2021-05-13 21:13

De senaste luftkvalitetsmätningarna i Uppsala visar att det är okej luft för tillfället.

Uppsala vädermässigt för tillfället? Det är växlande molnighet och 15 grader. Luftkvalitetsindexskalan, AQI, visar 2 i dessa trakter. Det betyder att det är okej. Så rapporterar Airvisual.

Det är främst en av de fem mätpunkterna som sticker ut vid denna mätning, det är partiklar mindre än 2,5 mikrometer som förekommer mest i luften här.

Inga problem med att andas luften, frisk luft utan föroreningar och besvärande halter av farliga ämnen.

Källa: Airvisual, luftkavlitetsanalys. Airvisual tolkar mängder av data och ger en analys av luften över hela världen. Man anger ett värde på en sexgradig skala där 1 är bra luft, 2 är okej, 3 är ohälsosam för vissa grupper, 4 är ohälsosam, 5 är mycket ohälsosam och 6 innebär farlig luft. (airvisual.com)

CORONA
ARBETSMARKNAD
KLIMAT
BLÅLJUS
VÄLJARBAROMETER
NÖJE
SPORT