LUFTKVALITET
 genre climate 13

Foto: Unsplash (https://unsplash.com/)

Västerås har 17 grader och okej luft

Publicerad 2021-05-13 21:14

För tillfället är det okej luft i Västerås. Det visar aktuella luftkvalitetsmätningarna.

17 grader och det är nästan mulet. Så ser förhållandena ut för närvarande i Västerås. AQI, luftkvalitetsindexskalan, visar 2 i dessa trakter. Vilket innebär det är okej. Så rapporterar Airvisual.

Partiklar mindre än 2,5 mikrometer är det mätområde som är mest signifikant här. Det är en av de fem mätpunkterna man använder sig av för att räkna ut index.

Man behöver inte oroa sig över föroreningar, utan man kan göra vad man tänkt eller brukar.

Källa: Airvisual, luftkavlitetsanalys. Airvisual tolkar mängder av data och ger en analys av luften över hela världen. Man anger ett värde på en sexgradig skala där 1 är bra luft, 2 är okej, 3 är ohälsosam för vissa grupper, 4 är ohälsosam, 5 är mycket ohälsosam och 6 innebär farlig luft. (airvisual.com)

CORONA
ARBETSMARKNAD
KLIMAT
BLÅLJUS
VÄLJARBAROMETER
NÖJE
SPORT