LUFTKVALITET
 genre climate 12

Foto: Unsplash (https://unsplash.com/)

Okej luft i Sundsvall

Publicerad 2021-05-13 21:13

Aktuella mätningarna av luftkvalitet i Sundsvall visar att det är okej luft för närvarande.

Sundsvall vädermässigt för tillfället? Det är helt stjärnklart och 6 grader. Ser man till kvalitén på luften är det okej i dessa trakter. Detta uppger Airvisual. Värdet är 2 på indexskalan för luftkvalitet, AQI.

Det är främst en av de fem mätpunkterna som sticker ut vid denna mätning, det är partiklar mindre än 2,5 mikrometer som förekommer mest i luften här.

Man behöver inte bekymra sig över föroreningar, utan man kan göra vad man tänkt eller brukar.

Källa: Airvisual, luftkavlitetsanalys. Airvisual tolkar mängder av data och ger en analys av luften över hela världen. Man anger ett värde på en sexgradig skala där 1 är bra luft, 2 är okej, 3 är ohälsosam för vissa grupper, 4 är ohälsosam, 5 är mycket ohälsosam och 6 innebär farlig luft. (airvisual.com)

CORONA
ARBETSMARKNAD
KLIMAT
BLÅLJUS
VÄLJARBAROMETER
NÖJE
SPORT