LUFTKVALITET
 genre climate 16

Foto: Unsplash (https://unsplash.com/)

Luleå har direkt farlig luft

Publicerad 2021-05-08 15:14

Luftkvalitetsmätningar visar att det är direkt farlig luft i Luleå för närvarande.

Är man på plats vet man sannolikt om det, är man på väg dit kan det vara bra att veta. Det är nästan mulet och är 5 grader i Luleå för tillfället. AQI, luftkvalitetsindexskalan, visar 5 i dessa trakter. Vilket innebär det är direkt farligt. Det visar siffror från Airvisual.

Det är främst en av de fem mätpunkterna som sticker ut vid denna mätning, det är partiklar mindre än 2,5 mikrometer som förekommer mest i luften här.

Det är är så höga värden för partiklar i luften att det påverkar hälsan för de allra flesta.

Källa: Airvisual, luftkavlitetsanalys. Airvisual tolkar mängder av data och ger en analys av luften över hela världen. Man anger ett värde på en sexgradig skala där 1 är bra luft, 2 är okej, 3 är ohälsosam för vissa grupper, 4 är ohälsosam, 5 är mycket ohälsosam och 6 innebär farlig luft. (airvisual.com)

TAGGAR

SENASTE NYTT
CORONA
ARBETSMARKNAD
KLIMAT
BLÅLJUS
VÄLJARBAROMETER
NÖJE
SPORT