LUFTKVALITET
 genre climate 27

Foto: Unsplash (https://unsplash.com/)

Bra luft i Solna

Publicerad 2021-05-05 06:16

För närvarande är det bra luft i Solna. Det visar aktuella luftkvalitetsmätningarna.

Solna vädermässigt för närvarande? Det regnar och 2 grader. Luftkvalitetsindexskalan, AQI, visar 1 i dessa trakter. Det betyder att det är bra. Detta enligt Airvisual.

Partiklar mindre än 2,5 mikrometer är det mätområde som är det som sticker ut mest här. Det är en av de fem mätpunkterna man använder sig av för att räkna ut index.

Inga problem med att andas luften, frisk luft utan föroreningar eller besvärande halter av farliga ämnen.

Källa: Airvisual, luftkavlitetsanalys. Airvisual tolkar mängder av data och ger en analys av luften över hela världen. Man anger ett värde på en sexgradig skala där 1 är bra luft, 2 är okej, 3 är ohälsosam för vissa grupper, 4 är ohälsosam, 5 är mycket ohälsosam och 6 innebär farlig luft. (airvisual.com)

TAGGAR

CORONA
ARBETSMARKNAD
KLIMAT
BLÅLJUS
VÄLJARBAROMETER
NÖJE
SPORT