LUFTKVALITET
 genre climate 22

Foto: Unsplash (https://unsplash.com/)

Dålig luft i Luleå

Publicerad 2021-05-05 15:14

Luftkvalitetsmätningar visar att det är direkt farlig luft i Luleå för närvarande.

Det är 5 grader i Luleå och det är helt molnfritt. Luften i dessa trakter är direkt farligt. Detta uppger Airvisual. AQI, luftkvalitetsindexskalan, visar värdet 5.

För att räkna ut index mäter man inom fem områden, och i detta fall är det partiklar mindre än 2,5 mikrometer som är mest framträdande här.

Partikelnivåerna är så pass höga att det påverkar hälsan för de allra flesta.

Källa: Airvisual, luftkavlitetsanalys. Airvisual tolkar mängder av data och ger en analys av luften över hela världen. Man anger ett värde på en sexgradig skala där 1 är bra luft, 2 är okej, 3 är ohälsosam för vissa grupper, 4 är ohälsosam, 5 är mycket ohälsosam och 6 innebär farlig luft. (airvisual.com)

TAGGAR

SENASTE NYTT
CORONA
ARBETSMARKNAD
KLIMAT
BLÅLJUS
VÄLJARBAROMETER
NÖJE
SPORT