LUFTKVALITET
 genre climate 25

Foto: Unsplash (https://unsplash.com/)

Låga partikelnivåer i Södertalje

Publicerad 2021-05-05 06:16

För tillfället är det bra luft i Södertalje. Det visar aktuella mätningarna av luftkvalitet.

Det regnar i Södertalje och termometern visar 2 grader. Ser man till kvalitén på luften är det bra i omgivningarna. Detta enligt Airvisual. Värdet är 1 på indexskalan för luftkvalitet, AQI.

Det är främst en av de fem mätpunkterna som sticker ut vid denna mätning, det är partiklar mindre än 2,5 mikrometer som förekommer mest i luften här.

Inga problem med att andas luften, frisk luft utan föroreningar eller besvärande halter av farliga ämnen.

Källa: Airvisual, luftkavlitetsanalys. Airvisual tolkar mängder av data och ger en analys av luften över hela världen. Man anger ett värde på en sexgradig skala där 1 är bra luft, 2 är okej, 3 är ohälsosam för vissa grupper, 4 är ohälsosam, 5 är mycket ohälsosam och 6 innebär farlig luft. (airvisual.com)

CORONA
ARBETSMARKNAD
KLIMAT
BLÅLJUS
VÄLJARBAROMETER
NÖJE
SPORT