LUFTKVALITET
 genre climate 31

Foto: Unsplash (https://unsplash.com/)

Partikelfritt i Uppsala

Publicerad 2021-05-05 06:17

De nya mätningarna av luftkvalitet i Uppsala visar att det är bra luft för tillfället.

Uppsala vädermässigt för tillfället? Det regnar och 4 grader. Luften i omgivningarna är bra. Detta enligt Airvisual. AQI, indexskalan för luftkvalitet, visar värdet 1.

Partiklar mindre än 2,5 mikrometer är det mätområde som är det som sticker ut mest här. Det är en av de fem mätpunkterna man använder sig av för att räkna ut index.

Luften är utmärkt, inga ovanligt höga värden att bekymra sig över.

Källa: Airvisual, luftkavlitetsanalys. Airvisual tolkar mängder av data och ger en analys av luften över hela världen. Man anger ett värde på en sexgradig skala där 1 är bra luft, 2 är okej, 3 är ohälsosam för vissa grupper, 4 är ohälsosam, 5 är mycket ohälsosam och 6 innebär farlig luft. (airvisual.com)

CORONA
ARBETSMARKNAD
KLIMAT
BLÅLJUS
VÄLJARBAROMETER
NÖJE
SPORT