LUFTKVALITET
 genre climate 5

Foto: Unsplash (https://unsplash.com/)

Linköping har bra luft och det regnar

Publicerad 2021-05-05 06:18

Mätningar av luftkvalitet visar att det är bra luft i Linköping för närvarande.

5 grader och det regnar. Så ser förhållandena ut för tillfället i Linköping. Luften i dessa trakter är bra. Så rapporterar Airvisual. AQI, luftkvalitetsindexskalan, visar värdet 1.

Partiklar mindre än 2,5 mikrometer är det mätområde som är det som sticker ut mest här. Det är en av de fem mätpunkterna man använder sig av för att räkna ut index.

Man behöver inte bekymra sig över föroreningar, utan man kan göra vad man tänkt eller brukar.

Källa: Airvisual, luftkavlitetsanalys. Airvisual tolkar mängder av data och ger en analys av luften över hela världen. Man anger ett värde på en sexgradig skala där 1 är bra luft, 2 är okej, 3 är ohälsosam för vissa grupper, 4 är ohälsosam, 5 är mycket ohälsosam och 6 innebär farlig luft. (airvisual.com)

CORONA
ARBETSMARKNAD
KLIMAT
BLÅLJUS
VÄLJARBAROMETER
NÖJE
SPORT